Com ho fem

Agora Col·lectivitats treballa des del primer moment fent partícip de tot el procés al seu client. Atenen a circumstàncies i necessitats, valorarem:

Sistema Integral
de bones pràctiques

 

 • Normes de qualitat implantades:
  ISO 9.001, 14.001, 22.000
 • Sistema d’APPCC (Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control)
 • Pla d’higiene
 • Revisions internes i externes de bones pràctiques
 • Senyalització de cuines

L’elaboració de menús

 

 • Tenint en compte les valoracions i suggeriments del centre
 • Considerant el que ja funciona i el que cal reconduir
 • Comptant amb les observacions dels experts nutricionistes, els cuiners i coordinadors
 • Afavorint la proximitat dels productes que adquirim i la seva estacionalitat
 • Personalitzant segons la realitat de cada comensal: patologies, al·lèrgies, necessitats específiques
 • Apostant per la sensorialitat dels plats, l’equilibri i la varietat, així com cuidant les formes de cocció variades i amb aliments ecològics
 • Dissenyant receptaris personalitzats i específics
 • Preparant dietes i protocols de dietes
 • Oferint serveis especials (pícnics, festes assenyalades, menús temàtics, …)
 • Facilitant portes obertes a pares o familiars

Professio-
nalitat
dels equips

 

 • Formació continuada
 • Assessorament i cobertura laboral
 • Visites periòdiques als llocs de treball
 • Prevenció de riscos laborals
 • Pla d’igualtat

Sistema Integral
de bones pràctiques

 

 • Normes de qualitat implantades:
  ISO 9.001, 14.001, 22.000
 • Sistema d’APPCC (Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control)
 • Pla d’higiene
 • Revisions internes i externes de bones pràctiques
 • Senyalització de cuines

L’elaboració de menús

 

 • Tenint en compte les valoracions i suggeriments del centre
 • Considerant el que ja funciona i el que cal reconduir
 • Comptant amb les observacions dels experts nutricionistes, els cuiners i coordinadors
 • Afavorint la proximitat dels productes que adquirim i la seva estacionalitat
 • Personalitzant segons la realitat de cada comensal: patologies, al·lèrgies, necessitats específiques
 • Apostant per la sensorialitat dels plats, l’equilibri i la varietat, així com cuidant les formes de cocció variades i amb aliments ecològics
 • Dissenyant receptaris personalitzats i específics
 • Preparant dietes i protocols de dietes
 • Oferint serveis especials (pícnics, festes assenyalades, menús temàtics, …)
 • Facilitant portes obertes a pares o familiars

Professionalitat
dels equips

 

 • Formació continuada
 • Assessorament i cobertura laboral
 • Visites periòdiques als llocs de treball
 • Prevenció de riscos laborals
 • Pla d’igualtat

Educació al menjador