ADICIONAL DE RGPDUE

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE RGPDUE

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament Identificació i contacte del Responsable de Tractament:

AGORA CATERING SL.
Crta. de Santa Creu de Calafell 35 baixos (Gavà)
Telèfon: 936388703
Contacte del DPD: mmorato@agoracat.com

Finalitats del tractament Descripció del tractament:

Les finalitats que consten identificades en les clàusules de consentiment a peu de pàgina de cada formulari, sent específiques per a la finalitat que es detalla.

Període de conservació:

La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a la disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris Destinatari de la cessió:

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió:

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió:

De conformitat a la base jurídica del tractament, en casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional: No es produeixen.

Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedits a proveïdors amb accés a dades, amb els qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals.Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si escau a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent aquest un motiu suficient per a cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un comunicat al correu electrònic mmorato@agoracatering.es. Haurà d’especificar quin dret sol·licita li sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-ho de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i el document identificatiu d’aquest.

Si vol disposar d’un model per a això podrà:

Utilitzar un model oficial de la AGPD: http://www.agpd.es

Possibilitat de reclamar davant l’AEPD:

Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la manera d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se en l’AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

FORMULARI DE CONTACTE

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALS

Responsable: AGORA CATERING SL., CIF: B64209299
Finalitat: Recollida de les dades per a atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres productes per mig electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: agoracat.com