LA DISFAGIA, LA GRAN DESCONEGUDA FORA DE LES RESIDÈNCIES DE PERSONES GRANS

LA DISFAGIA, LA GRAN DESCONEGUDA FORA DE LES RESIDÈNCIES DE PERSONES GRANS

Què és i com es conviu amb la disfàgia

 La deglució és el procés d’un aliment o un líquid des de la boca fins que arriba a l’estómac, passant prèviament al seu punt de meta per la faringe i l’esòfag.

La deglució implica una ràpida coordinació dels músculs i parts implicades en el procés, coordinat tot pel sistema nerviós central. Quan algunes d’aquestes parts implicades no actuen o responen correctament serà quan la persona tingui un trastorn o alteració en la deglució i patirà disfàgia, que serà la dificultat o impossibilitat per tragar  tant aliments sòlids com líquids.

Hi ha múltiples causes d’aquest problema, entre els quals estan les malalties del ictus, el càncer de cap i de coll, el Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosis múltiple, les lesions cerebrals… però també i en un gran percentatge una de les causes és l’envelliment, ja que amb l’edat l’organisme canvia i apareixen patologies d’origen neurològic.

Segons l’origen i determinades malalties, la disfàgia pot arribar a modificar-se; però per desgracia hi ha altres vegades, sobretot per la causa de l’envelliment, que no es pot curar; però per contrapartida sí es pot arribar a conviure d’una manera tranquil·la i segura amb ella, i de manera important, bé alimentats i nodrits.

El pacient amb disfàgia ha de presentar un estat nutricional i d’hidratació adequat per què això ajudi a la positiva resposta davant els tractaments a realitzar, ja que el seu cos estarà fort davant de totes les accions i exercicis per la seva rehabilitació.

Hi ha moltes accions de rehabilitació per la seva milloria, però lo més important de conviure amb aquesta malaltia consisteix en la correcta texturització de l’alimentació presentada. Al final la seguretat serà la clau per què no succeeixin capítols amb complicacions greus.

Seguridad en la alimentació:

  • Modificar la consistència i la textura dels aliments i les begudes. Ingerir els aliments i els líquids en petites quantitats per què sigui més fàcil empassar-los.
  • Preparar una dieta amb productes o primeres matèries que assegurin un valor nutricional adequat pel pacient, d’aquesta manera estarà ben nodrit i mantindrà un bon estat de salut.
  • Adaptar els utensilis per menjar, i d’aquesta manera sigui fàcil ingerir l’aliment. Utilitzar culleres i forquilles petites i així la capacitat serà menor.

Exercicis de rehabilitació i mides posturals:

  • Realitzar tècniques i exercicis que ajudin a estimular la musculatura i nervis de la boca per protegir al pacient d’aspiracions.
  • Practicar exercicis de llavis, llengua i galtes per reforçar a la boca per quan vagi a ingerir aliments.
  • Modificar a millor la postura en el moment de menjar. Postures on milloris la deglució com pot ser l’esquena recta i el cap inclinat cap a el pit.
  • Evitar parlar durant el menjar, concentrar-se en l’acció que s’està realitzant. S’ha de preparar el lloc del dinar amb un ambient tranquil i sense distraccions.
  • En ocasions s’apliquen injeccions de toxina botulínica, o electro estimulació.
  • Y en altres pacients, de manera més aïllada també s’arriba a realitzar cirurgia.
  • Amb alguns pacients amb disfàgia esofàgica es requereix de medicaments per reduir l’acidesa estomacal i el reflux. Es tracte aquesta condició gàstrica per evitar el rebuig del estómac cap als aliments sòlids i líquids que es vagin a ingerir.

És molt important sempre dirigir-se a un professional especialitzat per que ens pugui assessorar i aconsellar de com tractar-lo, de com conviure amb aquesta malaltia, de que serà millor per cada cas… Hem de ser conscient que hi ha diferents classes de disfàgia, diferents causes del per què es pateix… i sobretot que cada pacient és diferent i únic.

Part de l’informaicó d’aquesta noticia ha sigut obtinguda de www.nestlehealthscience.es

 

No hi ha comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.